page_banner

สินค้า

  • หน้าต่างห้องคลีนรูมกลวงคู่

    หน้าต่างห้องคลีนรูมกลวงคู่

    หน้าต่างทำความสะอาดสองชั้นเป็นกระจกกลวงสองชั้นพร้อมประสิทธิภาพการปิดผนึกที่ดีและประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อนตามรูปร่างสามารถแบ่งออกเป็นหน้าต่างการทำให้บริสุทธิ์ขอบกลมและสี่เหลี่ยมตามวัสดุ มันสามารถแบ่งออกเป็น: หน้าต่างบริสุทธิ์กรอบรูปทรง;หน้าต่างฟอกเฟรมอลูมิเนียมอัลลอยด์หน้าต่างฟอกเฟรมสแตนเลส